Contact Z TV

  Relaţii cu publicul: ztv@pcnet-catv.ro

  Date companie: S.C. P.C.NET-C.A.T.V. S.R.L.

  Deţinătorul licenţei postului de televiziune Z TV este S.C. P.C.NET-C.A.T.V. S.R.L., cu sediul social în Drumul Gilăului nr 11B, sectorul 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de ordine J40/1751/2001, capital social 400 lei.

  Structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social: Florin Răducan 100%

  Conducerea societăţii comerciale: Gabriel Bejan - Administrator & Director General

 

  Răspundere editorială: Gabriel Bejan - Administrator & Director General

  În baza contractului dintre Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti şi S.C. P.C.NET-C.A.T.V. S.R.L., programul Z TV este difuzat cu circuit închis, exclusiv în reţeaua beneficiarului USAMVB, în cladirile de învăţământ şi cazare ale USAMVB; Z TV este la dispoziţia totală a USAMVB.

  S.C. P.C.NET-C.A.T.V. S.R.L. asigură cadrul tehnic şi legal pentru Z TV, în timp ce USAMVB asigură în procent de 100% materialele video difuzate pe Z TV.

  Reprezentant legal: Gabriel Bejan - Administrator & Director General

 

  Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică şi a site-ului de internet unde poate fi contactat rapid, direct şi eficient:

  Punct de lucru: B-dul Mărăşti nr 59, sector 1, Campus Agronomie - Herăstrău, Cămin A5 - parter

  E-mail: ztv@pcnet-catv.ro

  Telefon: 0735.176.530

  Website: pcnet-catv.ro

 

  Organismul de reglementare competent: Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.)

  Adresa: Bd.Libertăţii nr. 14, sector 5, cod 050706, Bucureşti

  Tel.: +40(0)21 305 53 50; Fax: +40 (0) 21 305 53 54/56

  Website: www.cna.ro

 

 Conduita profesională Z TV